Yoshev Levad - יושב לבד lyrics

by

Zohar Argov - זוהר ארגוב


['בית א]
כשאני יושב לבד
יושב, חושב על כל אחד
אני מגלה דברים יפים שבעולם
על עץ, על פרח ועל ים
או סתם חיה, או סתם אדם

[קדם־פזמון]
אז אני רואה דברים יפים שבעולם
אז אני רואה דברים יפים שבעולם

[פזמון]
אתה שנתת לנו כל אלה
עשית לנו פלא ופלא
ואנו פנינו עורף, חטאנו
הכל בידינו, זה לא לנו

['בית ב]
אתה נתת גם תורה
ביד הטוב ויד הרע
ללמוד את הדברים היפים שבעולם
לא למדנו לא השכלנו
את אשר נתת לנו

[קדם־פזמון]
את הדברים היפים שבעולם
את הדברים היפים שבעולם
[פזמון]
אתה שנתת לנו כל אלה
עשית לנו פלא ופלא
ואנו פנינו עורף, חטאנו
הכל בידינו, זה לא לנו

[מעבר אינסטרומנטלי]

[פזמון]
אתה שנתת לנו כל אלה
עשית לנו פלא ופלא
ואנו פנינו עורף, חטאנו
הכל בידינו, זה לא לנו

['בית ג]
כשאני חוקר מאוד
רואה סביבי הכל ורוד
אני מגלה דברים יפים שבעולם
שדות ירוקים, פרחים יפים
זיקוקים מהבהבים

[קדם־פזמון]
אז אני רואה דברים יפים שבעולם
אז אני רואה דברים יפים שבעולם

[פזמון]
אתה שנתת לנו כל אלה
עשית לנו פלא ופלא
ואנו פנינו עורף, חטאנו
הכל בידינו, זה לא לנו
[פזמון]
אתה שנתת לנו כל אלה
עשית לנו פלא ופלא
ואנו פנינו עורף, חטאנו
הכל בידינו, זה לא לנו
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net