Dənizlər Qovuşan Yerdə lyrics

by

Zamiq Hüseynov


[Bənd 1]
Nur baxışlım, dərd eləmə
Birləşəcək yollarımız
“Bundan belə gecdir” demə
Qarşıdadır baharımız

[Nəqərat]
Unudulmaz gözəl anlar
Gələcəyin röyasıdır
Sevilməyə haqqımız var
Dünya – sevgi dünyasıdır

Unudulmaz gözəl anlar
Gələcəyin röyasıdır
Sevilməyə haqqımız var
Dünya – sevgi dünyasıdır

[Bənd 2]
Göydə günəş, yerdə torpaq
Şahid olsun sevgimizə
Harada olsaq, birgə olaq
Çən düşməsin sevgimizə

[Nəqərat]
Sevinc qəmə olsun qənim
Ayrılıq sovuşan yerdə
Gəl, görüşək, ruhum mənim
Dənizlər qovuşan yerdə
Sevinc qəmə olsun qənim
Ayrılıq sovuşan yerdə
Gəl, görüşək, ruhum mənim
Dənizlər qovuşan yerdə

Gəl, görüşək, ruhum mənim
Dənizlər qovuşan yerdə
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net