Afor - אפור lyrics

by

Yuval Niazov - יובל ניאזוב


[פזמון]
מאון לאוף, מאוף לאון
מחום לקור, מקור לחום
ידעתי שצריך לחפור שם כי
בחלומות שלי יש אזור אפור
במחשבות שלי אין קצה של אור
כמו שיכור צועד לבור
אפס שיקול דעת, נגעת נסעת לאן תחזור
בחלומות שלי יש אזור אפור
במחשבות שלי אין קצה של אור

[וורס]
צעד צעד קדימה יא
לא עוצר לא שואל שוב מה יהיה
והשקט רק בשביל לנשום פנימה יא
אין את מי להאשים כבר יא
מה נשאר לי מעצמי כבר יא
וואלה מה נשאר לי מעצמי מה יא יא יא
משלם את המחיר עוד פעם
לפעמים אני מרגיש שאין טעם
לנסות לתקן את העולם
בעודני סך הכל בן אדם
מה אני שונה מכולם, מפחד להישאב לזעם
הכל מלמעלה ובדוק ששום דבר לא קורה סתם
לא לחינם אתה נופל קם
איך אפשר יא
למצוא את הבאלנס לרסן את הכעס
מה היא באמת אכזבה
הכישלון שבא עם ההקרבה
ואולי שינוי של קו המחשבה, יבוא לידי ביטוי לטובה
לבטל את האגו, לא לתת לגאווה להשתלט עליי
גם אם זה כבד עליי זאת ענווה
[פזמון]
מאון לאוף, מאוף לאון
מחום לקור, מקור לחום
ידעתי שצריך לחפור שם כי
בחלומות שלי יש אזור אפור
במחשבות שלי אין קצה של אור
כמו שיכור צועד לבור
אפס שיקול דעת, נגעת נסעת לאן תחזור
בחלומות שלי יש אזור אפור
במחשבות שלי אין קצה של אור

[אאוטרו]
אני תמיד נותן יותר ומקבל פחות
לא סומך יותר כי כולם פה עם מסכות
גם אם שוב אפול אני לא אתן לכם לראות
לא אתן לכם לראות
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net