Ngày Thương Tháng Nhớ Năm Đợi lyrics

by

Andiez


Hoa đăng như tựa đưa lối
Sương phủ mờ đếm tối
Ta gặp nhau trong tiết đông vừa sang
Hương em hòa làn gió ngát
Khiến lòng anh tươi mát
Nhưng dường như là anh và em
Lỡ duyên vì chẳng nói lời thương
Tịch tàng tàng tang tính thương thầm thôi
Chẳng có lẽ duyên ta
Như áng phù vân
Để đến lúc kết thân
Anh chắc chắn nói ra
Xa tít nơi chân trời
Nhưng thật gần em ơi
Ngày thương tháng nhớ năm đợi
Sẽ mong được cất lời
Chẳng cần nghiêng nước nghiêng thành
Cần em nghiêng vào vai anh
Lửa với Rơm lâu ngày
Thế nào cũng sẽ cháy
Đã đến lúc cho em
Hay chẳng chịu được nữa rồi
Trăng kia nửa đắp nửa hờ
Gối còn chờ duyên em
Thương em thương hoài không hết
Câu chuyện chẳng hồi kết
Thêu dệt nên những ý thơ với người
Thanh xuân tựa một cơn gió
Anh sẽ vẫn ở đó
Để rằng em sẽ chẳng phải
Hoang phí xuân thì
Chỉ vì anh
Tịch tàng tàng tang tính thương thầm thôi
Chẳng có lẽ duyên ta
Như áng phù vân
Để đến lúc kết thân
Anh chắc chắn nói ra
Xa tít nơi chân trời
Nhưng thật gần em ơi
Ngày thương tháng nhớ năm đợi
Sẽ mong được cất lời
Chẳng cần nghiêng nước nghiêng thành
Cần em nghiêng vào vai anh
Lửa với Rơm lâu ngày
Thế nào cũng sẽ cháy
Đã đến lúc cho em
Hay chẳng chịu được nữa rồi
Trăng kia nửa đắp nửa hờ
Gối còn chờ duyên em
Xa tít nơi chân trời
Nhưng thật gần em ơi
Ngày thương tháng nhớ năm đợi
Sẽ mong được cất lời
Chẳng cần nghiêng nước nghiêng thành
Cần em nghiêng vào vai anh
Lửa với Rơm lâu ngày
Thế nào cũng sẽ cháy
Đã đến lúc cho em
Hay chẳng chịu được nữa rồi
Trăng kia nửa đắp nửa hờ
Gối còn chờ duyên em
Trăng kia nửa đắp nửa hờ
Gối còn chờ duyên em
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net