KIDZ BOP Kids - There’s Nothing Holdin’ Me Back (תרגום לעברית) lyrics

by

Genius Hebrew Translations (תרגום לעברית)


[פסוק 1]
אני רוצה לעקוב לאן היא הולכת
אני חושב עליה והיא יודעת את זה
אני רוצה לתת לה להשתלט
כי בכל פעם שהיא מתקרבת, כן

[קדם פזמון]
היא מושכת אותי פנימה מספיק כדי להמשיך לנחש
ואולי אני צריך לעצור ולהתחיל להתוודות
מתוודה, כן

[מקהלה]
הו, רעדתי
אני אוהב את זה כשזה משתגע
זה לוקח את כל העכבות שלי
מותק, שום דבר לא עוצר אותי
אתה לוקח אותי למקומות שקורעים את המוניטין שלי
לעשות מניפולציות בהחלטות שלי
מותק, שום דבר לא עוצר אותי
שום דבר לא עוצר אותי

[פסוק 2]
היא אומרת שהיא אף פעם לא מפחדת
רק תדמיינו את כולם מחייכים
היא ממש לא אוהבת לחכות
לא ממש בעניין של היסוס

[קדם פזמון]
מושך אותי פנימה מספיק כדי להמשיך לנחש
ואולי אני צריך לעצור ולהתחיל להתוודות
מתוודה, כן

[מקהלה]
הו, רעדתי
אני אוהב את זה כשזה משתגע
זה לוקח את כל העכבות שלי
מותק, שום דבר לא עוצר אותי
אתה לוקח אותי למקומות שקורעים את המוניטין שלי
לעשות מניפולציות בהחלטות שלי
מותק, שום דבר לא עוצר אותי
שום דבר לא עוצר אותי
מותק, אין שום דבר מחזיק-

[לְגַשֵׁר]
כי אם איבדנו את דעתנו ולקחנו את זה רחוק מדי
אני יודע שנהיה בסדר, אני יודע שנהיה בסדר
אם היית לצידי ומעדנו בחושך
אני יודע שנהיה בסדר, אני יודע שנהיה בסדר
[מקהלה]
הו, רעדתי
אני אוהב את זה כשזה משתגע
זה לוקח את כל העכבות שלי
מותק, שום דבר לא עוצר אותי
אתה לוקח אותי למקומות שקורעים את המוניטין שלי
לעשות מניפולציות בהחלטות שלי
מותק, שום דבר לא עוצר אותי
מותק, שום דבר לא עוצר אותי
אני מרגיש כל כך חופשי כשאתה איתי, מותק
מותק, שום דבר לא עוצר אותי
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net