Giấy Trắng lyrics

by

Thịnh Suy


[Verse 1: Thịnh Suy]
Một trang giấy trắng
Trắng không kẻ dòng
Những câu chuyện rong
Đã in thành công
Những câu thơ tròn
Nói thay cõi lòng
Một trang giấy trắng
Trắng không kẻ dòng

[Verse 2: Thịnh Suy, Thắng]
Từng nơi đa tơi
Mấy phen bôn ba
Những câu chuyện xa
Của những năm vừa qua
Tới khi anh già
Có khi vẫn là
Một trang giấy trắng
Trắng không hề ngà

[Verse 3: Thịnh Suy, Thắng]
Những hôm em qua
Những lời em nói
Với anh mà thôi
Khẽ qua bờ môi
Thống kê xong rồi
Viết ra hết rồi
Một trang giấy trắng
Trắng như mây trôi
[Verse 4: Thắng]
Nháp lên tờ giấy
Chép lên màn hình
Những đêm cùng em
Chết trên hành tinh
Cũng như màn hình
Máy in cho mình
Một trang giấy trắng
Trắng như chuyện tình
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net