Sống Theo Luật lyrics

by

Lil Wuyn


Nvm on the beat
Yeah Việt Nam tụi mày biết
Nếu không sai tao làm tiếp
This is time for my sh*t
Man ta phải sống theo luật, sống theo luật
Sống theo luật, sống theo luật
Man ta phải sống theo luật, sống theo luật
Sống theo luật, sống theo luật
Let’s go
Nvm on the beat
Yeah Việt Nam tụi mày biết
Nếu làm to tao làm tiếp
No more time for your sh*t
Man ta phải sống theo luật, sống theo luật
Sống theo luật, sống theo luật
Man ta phải sống theo luật, sống theo luật
Sống theo luật, sống theo luật
Let’s go man
Sống theo luật phải đi
Sao cự cãi làm chi
Không ai nghe mày đâu
Ai mà chẳng biết hả
Nhưng có làm được gì
Khi vốn dị từ lâu
Luật đã được thực ghi
Đi vào sâu quá rồi
Quay quay quay
Trái đất vẫn cứ quay quay quay
Người trong vòng luật xoay xoay xoay
Sự công bằng là đây đây đây
Nên tao khuyên mày hãy không nói
Vì quyền lực nằm trong bóng tối
Không theo luật chơi là chống đối
Và đời mày coi như giông tới
Don’t f*ck with that
Khi đã đi vào trong
Thì mày nên phải theo luật
Dù là thế giới ảo
Hay là ngoài thế giới thật
Sống ở đây
Thì không có nên coi mình là nhất
Nếu mày không hề muốn
Mày có ngày mai mất
Là tao đây
Ya là cái thứ mày chống cự
Nhưng nó đang bao vây
Ey chắc phải vậy
Sống theo luật đâu theo đấy
Thôi tao chắc phải vậy
Giấy trắng mực đen
Mọi thứ rõ ràng giữa trắng và đen
Bên trong tao truyền thống người Việt
Trong tao nếp sống người Việt
Không bao giờ quên
Biết đúng biết sai
Ra chơi nên biết được luật
Ba tao thường nói về luật
Má tao cũng nói về luật
Tham lam thì thâm, tương lai tươi sáng
Mà nếu sống tốt
Khó yếu trước bất cứ ai
Chí mày lớn tao biết
Gan mày to tao biết
Luật không phải mày viết
Không theo nó đừng tiếc
Vẫn góc đó tao siết
Có NVM trên con beat
95 chảy trong huyết
Cứ tiến lên mà kiếm tiền
Nếu mày hiểu được luật chơi
Và không thích nói đàm tếu
Sao phải internet ngồi mếu
Không miễn phí dù là thứ mày yêu
Nếu hợp ý cùng làm một điếu
Cách tao sống đi theo sẽ hiểu
Phải có đức có hiếu
Phước sẽ lớn trước đời khó chill
Tất cả vì một người
Một người sai là mất cả fool
Nên tụi tao đi đúng đường
Mày không nên cá lóc cả lũ
Khác nhau về ngữ cảnh
Nhưng cách giao dịch chung một luật
Nếu mày còn chưa tỉnh
Thì thất bại sẽ làm mày thức
Nvm on the beat
Yeah Việt Nam tụi mày biết
Nếu không sai tao làm tiếp
This is time for my sh*t
Man ta phải sống theo luật, sống theo luật
Sống theo luật, sống theo luật
Man ta phải sống theo luật, sống theo luật
Sống theo luật, sống theo luật
Let’s go
Nvm on the beat
Yeah Việt Nam tụi mày biết
Nếu làm to tao làm tiếp
No more time for your sh*t
Man ta phải sống theo luật, sống theo luật
Sống theo luật, sống theo luật
Man ta phải sống theo luật, sống theo luật
Sống theo luật, sống theo luật
Let’s go man
Sống theo luật, sống theo luật
Sống theo luật, sống theo luật
Man ta phải sống theo luật, sống theo luật
Sống theo luật, sống theo luật
Sống theo luật, sống theo luật
Sống theo luật, sống theo luật
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net