Al Tistovev - אל תסתובב lyrics

by

Uzi Navon - עוזי נבון


האם אתה יכול לזכור
איך היינו מטיילים בין גבעות בשבילים מאולתרים מאבני הצור?
האם אתה יכול לזכור?
היינו מדלגים בין שלוליות עטופים במעילים כדי שלא נקפא מקור
זוכר איך אף פעם לא היינו בכיתה?
זוכר איך חלמנו שנצא להרפתקה?
שיום אחד נסע לאמריקה?
במכונית עם גג נפתח נחצה אותה
זוכר כחברים לא תמיד הכל עבד?
ופעם אף חששנו שהקשר כבר אבד?

והנה שוב אנחנו כאן
מדברים בגוף אחד

זכור את הרגע, אך אל תיאחז
זכור את היחד ברגע בודד
שחרר את הפחד- הרחק מהלב
לך לך הלאה, לא אל תסתובב

האם אתה יכול לזכור
איך היינו משחקים בחצר והשכנים היו מתרעמים כשחפרנו בור?
האם אתה יכול לזכור?
תפוזים ואשכולויות מן הפרדס קוטפים כשלא היה מי שעליו ישמור
זוכר יושבים בכסית עם מוישה וסיגל?
אתה זוכר איך היא הייתה עליך מביטה?
זוכר את הנשיקה הראשונה שלך איתה?
מיד טלפנת אליי מאוהב כמו משוגע
זוכר כמה שנים ניצוץ בעינכם שרד?
ופעם אף נשבעת שתאהב אותה לעד
ואה אף אהבה גדולה כמו זו
נגמרה ביום אחד

זכור את הרגע, אך אל תיאחז
זכור את היחד ברגע בודד
שחרר את הפחד- הרחק מהלב
לך לך הלאה, לא אל תסתובב

אתה טוען שאינך רואה את המחר
אך יחלפו שנים ועוד נדע מקום מוכר
אביב יוחלף בסתיו, וכך מוטב לסכם את הדבר...

נותר לי עוד רגע, אז בוא והקשב
אני כמו הרגע, חולף ועוזב
אז שכח מהפחד- שחרר באמת
אני ממשיך הלאה, כעת
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net