Idolo Phansi lyrics

by

Ramona


Ndithi mna ndikhulele’ndlini
Ndi hlezi ndi bona umthandazo uthethiwa ngelanga mmh
Mama wasefundisa
Ukuba sibeki dolo phansi makuba znima yebo
Mna ndikhulele ndi Bona
Umthandazo uvula yonki minyango
Mama ndiyakhula ndi bona elilizwe
Izinto za lom hlaba, zinzima zi phezu kwa mandla am
Weh mama
Ncelu beki dolo phansi
Ubeki dolo phansi,uthandazele yonki mi zamo yami
Weh mama ,mama mama

Chorus
Ndithi ncel’uk bona ubeki dolo
Idolo phansi X2
He mama yey yey yey yey
He mama X8
Weh mama heyi heyi
Weh mama he he X4
Mama ndiyenza
Weh mama X2

Ndiyathemba nga mandla akho
Nomthandazo wako kuzovuleka
Apakuvalekile mama
Ndiya cela uzundi bhike ku bawo
Umxеlele nge hluphеko yami
Weh mama
Ndicelu bheke
Weh mama
Chorus
Ndithi ncelukbona ubheki dolo
Idolo phansi X2
He mama yey yey yey yey
He mama X8
Weh mama X2
Mama ndiyeza
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net