Zohar Argov - זוהר ארגוב

"Yalda Chikiti Shanim - ילדה חיכיתי שנים"

בשירי אני אומר
כי העולם נראה אחר
האמת הכואבת
יפה היא גם ועצובה
ילדה חיכיתי שנים
חיכיתי שנים חיכיתי שנים
שנה,שנה ועוד שנה
שנה ועוד שנה
שנה ועוד שנים

אני בודד ללא חיוך
אני כואב מכל הלב
את ליבי אני צורב
בשתי ידי ללא כאב

אם רק תאמרי את שתי ידי
אני נותן לאלוהים
לך גם אני אתן
אני שלך לעולמי

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net