Zohar Argov - זוהר ארגוב

"Bo'ee Helena - בואי הלנה"

כשהיא נשענת על כתפו
ליבי נצבט מפסיק לפעום
עושה הכל היא שאראנה
בואי בואי בואי הלנה
בואי בואי בואי עד הנה

לא עומד בזיכרונות
איתה להיות להתענות
מה היא עשתה לי בחיי איפה טעינו
פתאום היא עפה כמו ציפור
ולא אדע אם שוב תחזור

כשהיא נצמדת אל גופו
אני נשבר מפסיק לנשום
עושה הכל היא שאראנה
בואי בואי בואי הלנה
בואי בואי בואי עד הנה

לא מפסיק במחשבות
איתה להיות למצוא תשובות
מה היא עשתה לי בחיי יחד היינו
פתאום היא עפה אל ביתו
אני לבד והיא איתו

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net