Michael Swissa - מיכאל סוויסה

"Me’ah Le’ah - מאה לאה"

[אינטרו: יאנג הפנר]
נו כנס יש עליי שוטרים יא טמבל
אחי איזה פראייר אתה ש'תה עושה משימות של..
יו בוא אחי... אני רוצה כסף

[פזמון: ילד האסל]
זה לא גשם שיורד עליי
תן לכסף לטפטף עליי
מאה, לאה, מאה, לאה
כל מה שמדבר אליי
אף פעם אין יותר מידי
מאה, לאה, מאה, לאה

[וורס 1: ילד האסל]
אמא הצלחתי זה הכסף הגדול
ילדי שמנת אמרו לי כסף זה לא הכל
זוכר את הצ'ק הראשון כאילו אתמול
גיל 16 שורף אותו על וויד ואלכוהול, היי
חלומות על להצליח
יותר מכמה שלא תרוויח
אם ת'נכנס אלי הביתה תזהר על השטיח
כל כך הרבה כסף שהוא מסריח
בחורה עם דאבל די, יושבת לידי בבי.אמ.דאבליו
אף אחד לא האמין בהאסל שלי
עכשיו כולם יודעים מי זה האסל הוא (מי זה האסל הוא)
חצי ראפר, חצי יזם
מתנגן בכל מקום, אם ת'מחפש אותי תפתח שזאם
קרח בוריד קרח בדם קרח על הצ'יין
סימנים על הצוואר שלי כמו סדאם
כבר לא בא ברגל עם ההורצ'ה
תפור עליך תפרן, עלי תפור ורסאצ'ה
נכנס לפארטייה עם הרולי והקארטייה
אף פעם אין מספיק תגיד לי מה יהיה

[פזמון: ילד האסל]
זה לא גשם שיורד עליי
תן לכסף לטפטף עליי
מאה, לאה, מאה, לאה
כל מה שמדבר אליי
אף פעם אין יותר מדי
מאה, לאה, מאה, לאה

[וורס 2: סוויסה]
חולם שבעתיד אני מודפס על שטר
יש לי יש לי כמו אסף אשטר
שומר ת'כסף הגדול שלי בתא נסתר
פתאום כולם רוצים לבדוק שלא אמרתי סתם
כל ההייפ עליך לא אומר נאדה (ביצ')
המלך שלך ערום השטן לבוש פראדה
הכסף מנהל אותי, דבר עם הסוכן שלי
מרגיש כמו בארבי אני לא עוזב ת'קן שלי
אולי זה עסק מכוער אבל הוא משלם יפה
פלואו חולה ללא ספק רוצה משכורת של רופא
כי אני חי על הקצה הם רק חולמים שאני אקפוץ
ואם הכסף מסנוור אז מן הסתם שהוא יקרוץ
כולם מחפשים אותי בזמן האחרון
למען האמת זה רק עזר במכירות
בדרך אל הטופ, כן אתה הולך לראות
שם הכל על השולחן אנ'לא כותב למגירות

[פזמון: ילד האסל]
זה לא גשם שיורד עליי
תן לכסף לטפטף עליי
מאה, לאה, מאה, לאה
כל מה שמדבר אליי
אף פעם אין יותר מידי
מאה, לאה, מאה, לאה

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net