Bu’at Hapachdanut - בועת הפחדנות lyrics

by

Yehuda Poliker - יהודה פוליקר


אם היה לי קצה חוט
לבועת הפחדנות
הייתי קושרת
את בועת הפחדנות
לקצה של פתיל שמוביל
לגוש דינמיט בומביל
שעושה בקיר חורים בצורת אנשים
כמו בסרטים מצוירים

אם היה לי קצה חוט
לבועת הפחדנות
הייתי מפוצצת
את בועת הפחדנות
לרסיסים מתקתקים
ואוכלת אותם בכפית לפתן
במקום לאכול את עצמי בלי מלח
כל הלילות והימים

אבל אני כלואה בתוך בועה
ואני נראית ולא רואה!

אם היה לי קצה חוט
לבועת הפחדנות
הייתי רוקמת
על בועת הפחדנות
ברווזונים מכוערים
לבנים ושחורים
וסותמת להם את המקורים בדגים ממולאים
שלא יתלוננו בקול רם
אבל אני כלואה בתוך בועה
ואני נראית ולא רואה!
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net