Efek Rumah Kaca

"Efek Rumah Kaca (Live)"

[Verse 1]
Tipis ozon berlubang
Debu kosmik hujan asam
Matahari tiada tirai
Bakal bunga tak mekar

[Verse 2]
Daun-daun berlubang
Tak berputar energi
Wajah bumi menangis
Sedang kita tak mengerti

[Chorus]
Kita akan terbakar
Kita akan wariskan
Untuk anak dan cucu kita

[Bridge]
Wajah bumi menangis
Sedang kita tak mengerti

[Chorus]
Kita akan terbakar
Kita akan wariskan
Untuk anak dan cucu kita

[Outro]
Kita akan terbakar
Kita akan terbakar
Kita akan terbakar
Kita akan terbakar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net