Vic Ohana - ויק אוחנה

"Bich’yat Ayuni - בחייאת עיוני"

מכונית חדשה קניתי
כל מה שרצתה עשתה
ואמא אמרה היא לא בשבילך
עסוקה כל היום זה בורינג
לא תמצאי שם אחד כמוני
את כבר לא ילדה
עזבי מתי כבר חתונה
מתי

אז רוצה שהיא תדע
אני אוהב אותה
רוצה לסלול איתה
את כל דרך

מדברים כל השכונה
מתי כבר חתונה
בקרוב גם אצלך
תביאו ילד

אני רוצה שהיא תדע
מה אלוהים נתן לה
שרי ג׳אטם אקוטה מואה
לה לה לה
וכל המשפחה
אומרים מתי כבר חתונה
והיא עדין לא עונה

שואלים כמה עלה לה
החיוך ישר עלה לה
ענתה ואמרה
‎עדיאל בטח יידע

עסוקה כל היום שופוני
תעזבי בחייאת עיוני
את לא ילדה
מתי כבר חתונה

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net