Uran

"We Shall See Them Sometimes (feat. Uran)"

Once I saw you on the street
Street full of lights
Brain was no, not filled up enough
To believe that you were ever
There because of you and I
But somewhere I cannot be

Fill my lungs with the toxic air
Trying to remember that you are there
Fill my lungs with the toxic air
Trying to remember that you are there

[Uran]
Ruhum tənha dolaşsa küçədə
Onu görərsənmi?
Əsən küləyin əlindən tutaraq rəqs edərsənmi?
Parlaq üfüqdə sonuncu ulduz kimi yanarsanmı?
Aparsa qanadlar uzağa, məni qoynuna alarsanmı?
Biz yaşayırıq ruha istinadən
Ruh varsa, demək artıq isti bədən
Nə vaxt ruh edir bir cismi istifadə
Cismə can gəlir, coşur istəmədən
Beyin, isti mədə, var istismarında
Hisslər, hərdən nifrət artır
Dəyişir istiqamət, sevgi varsa bükülməz düzgün qamət
Olmaz düzgün tale
İdarə kimdədir, ruhda ya şüurda?
Ölümün sirlərində yoxsa zühurda?
De görüm o biri dünya varmı doğrudan?
Bəlkə bu dünya bizi ordan da oğurlar
Cisimsiz ruh mövcudmu, mümkünmü?
Cisim ölür, ruh ağlamır, hönkürmür
Ona yad olur pul və də təmkinlik
Yəqin o da cismin müvəqqəti sakini
Bəzən ölmədən oluruq tərki-dünya
Ruh bağlanır bir şeyə bərk düyünlə
Bağlanır qapılar fərqli düymə ataraq
Fərqli ilmə və fərqli dillə və fərqli günlə
Hər fikir qorxudur
Beyin işə salır təxəyyül qurğusun
O dünya pərdələrin qalxızır
Və xəyal atına şüur vurur mahmızı
Həyat mahnısı başlayar nəqarətlə
Daim rəqabət və vurar hərarət
Ruhlara ehtiram yenə həqarət
Yandırar keçmişi sanki siqaret
İnsan xəayli rəqslərlə, ruh fəzanı
Günlər qısalır və gecə uzanır
Bir gün tərk edər cisim əlvidasız
Salamsız, kalamsız, gedər vidasız
Ruhum tənha dolaşsa küçədə
Onu görərsənmi?
Əsən küləyin əlindən tutaraq rəqs edərsənmi?
Parlaq üfüqdə sonuncu ulduz kimi yanarsanmı?
Aparsa qanadlar uzağa, məni qoynuna alarsanmı?

Ruhum tənha dolaşsa küçədə onu görərsənmi?

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net