Lapsus Band

"Pogazila"

(Stih)
Nestala ljubav za jedan dan
A nije sl*tilo
Taj jedan poziv pogrešan
I sve se srušilo

(Pre-Chorus)
Neću da pitam s kim si
Ja sam ti dao sve
A ti si...

(Refren)
Pogazila svako obećanje
Srce mi je za dva broja manje
Ocu si mi kao kćerka bila
Zaklela se, pa sve pogazila

Pogazila kao lopov cvijeće
Burme se dvije iskovati neće
Uzalud se vjenčanica šila
Rekla mi da, pa sve pogazila

(Stih)
Okrećes glavu, pogled ti znam
Mi sreću glumimo
Ja sam za ljubav pao sam
Iskreni budimo

(Pre-Chorus)
Neću da pitam s kim si
Ja sam ti dao sve
A ti si..

(Refren)
Pogazila svako obećanje
Srce mi je za dva broja manje
Ocu si mi kao kćerka bila
Zaklela se, pa sve pogazila

Pogazila kao lopov cvijeće
Burme se dvije iskovati neće
Uzalud se vjenčanica šila
Rekla mi da, pa sve pogazila

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net