Taku’ah Bepkak - תקוע בפקק lyrics

by

UnderDogg - אנדרדוג


[פזמון: אנדרדוג]
אני תקוע בפקק, אני תקוע בפקק
אני תקוע בפקק, אני תקוע בפקק
אני תקוע בפקק, אני תקוע בפקק
אני תקוע בפקק, כל השבוע

[וורס א': אנדרדוג]
כולי על מאה חמישים איילון
אין מעצורים גל של ירוקים כל היום
נתיב ימני ריק, וואט דה פאק? בטח זה חלום
מתעורר לפקק מטורף - דרך השלום
אני תקוע בפקק, כולי בחרדה
בין המכוניות על משאית מרגיש כמו הר אדם
על כביש שש מרגיש פראש וואי
הנה פקק מתיש אש, מביא סטרס דיי
מין וויל בודק בוויז דרכי מילוט
מין וייב חונק זה דיי יוצר לי מוד
מסוים, וככה כל השבוע ברדק
כולי שקוע בסרק, פאק איט אני תקוע בפקק

[פזמון: אנדרדוג]
אני תקוע בפקק, אני תקוע בפקק
אני תקוע בפקק, אני תקוע בפקק
אני תקוע בפקק, אני תקוע בפקק
אני תקוע בפקק, כל השבוע

[וורס ב': חן פורתי]
אני תקוע בפקק, בתוך האוטובוס
לא עומד בלוז הכל מאוד לחוץ
רוצה להיות מחוץ מירוץ העכברים הזה
כאלה שניסו להשיג הכל מאבדים את זה
ובגדול אני רוצה רק בקטנה
בית עם גינה, לטוס לחו"ל מדי שנה
אבל כל מה שתכננתי היום נדחה למחר
תקוע בפקק כמו קולה שאבא סגר
חשבתי עוד חמש דקות אני ביעד
עברו כמעט שנתיים עדיין אני ליד
המטרות שלי תמיד שומרות ממני מרחק
עזוב ת׳כביש זה החיים שלי פאק
אני תקוע בפקק

[פזמון: אנדרדוג]
אני תקוע בפקק, אני תקוע בפקק
אני תקוע בפקק, אני תקוע בפקק
אני תקוע בפקק, אני תקוע בפקק
אני תקוע בפקק, כל השבוע
[וורס ג': סטילה]
שתיים בלילה בקבוע, פאק
שוף על הפקק
חסמו לי את הכביש, עבודות עפר
אני תקוע - פקק
המ, ביש מזל
הכל יהיה בסדר, סבלנות, תהיה חזק
משתדל לנהוג בהיגיון
?אבל יא פרחה מטומטמת מי נתן לך רישיון
מחזיק ת׳עצמי שלא לחתוך נתיב כמו אידיוט
כי זה וואחד של סיכון בשביל לחסוך כמה שניות
יותר מידי נהרגים על הכבישים
תשאל ת׳משפחה של נומי איך הם פאקינג מרגישים
תשלוט בעצבים, תנשום, תוריד הילוך
כפרה סע בזהירות

[פזמון: אנדרדוג]
אני תקוע בפקק, אני תקוע בפקק
אני תקוע בפקק, אני תקוע בפקק
אני תקוע בפקק, אני תקוע בפקק
אני תקוע בפקק, כל השבוע
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net