Grinder (Skit) - גריינדר (סקיט) lyrics

by

UnderDogg - אנדרדוג


[פזמון: סטילה]
כל הזמן נתקע לי כל הוויד (ווייד) בגריינדר
(תמיד נתקע לו כל הוויד בגריינדר)
תמיד נתקע לי כל הוויד (ווייד) בגריינדר
(תמיד נתקע לו כל הוויד בגריינדר)
ואני לא מכין (כין) לי פייסל
(כי נתקע לו כל הוויד בגריינדר)
נתקע לי כל הוויד (וויד), בגריינדר
אז למה זה נתקע לי, למה למה זה נתקע לי

[וורס א': אנדרדוג]
הגריינדר של הלם תרבות לא קונס
שלוש סיבובים וכבר יש לך קסס
לא גדול, לא קטן, הוא בגודל סטנדרטי
מתאים לכל כיס, הוא חתיך וקומפקטי
אם אף אחד לא גלגל פייסל
כל הוויד תקוע בגריינדר
הבאנו לך פיתרון הייטק
אם 'תה לא קונה 'תה בן זונה

[פזמון: סטילה]
נתקע לי כל הוויד (ווייד) בגריינדר
(תמיד נתקע לו כל הוויד בגריינדר)
נתקע לי כל הוויד (ווייד) בגריינדר
(תמיד נתקע לו כל הוויד בגריינדר)
ואני לא מכין (כין) לי פייסל
(כי נתקע לו כל הוויד בגריינדר)
נתקע לי כל הוויד (וויד), בגריינדר
אז למה זה נתקע לי, למה למה זה נתקע לי

[וורס ב': חן פורתי]
זה גריינדר בדוק, זה, טיל זה נפץ
תקשיבי לי טוב, זה כדאי, זה מומלץ
הגריינדר שלי וואוו, לא גונב לך בץ
שלוש סיבובים אחי בלי מאמץ
אם יש לך גריינדר מעפן ממש
הגיע הזמן שתקנה כבר חדש
כי אם כבר השקעת משכנתא על וויד
תשקיע בגריינדר, זה טוב לעתיד
הוא הבסט, לא מקסס עם מספריים אף פעם
לא תקוע כמו בפקק כי יש לי גריינדר עקשן
הקיסוס - אבקנים, העיצוב - קטלני
מי שלא קונה בוכה כי לא נשאר אחי

[פזמון: סטילה]
נתקע לי כל הוויד (ווייד) בגריינדר
(תמיד נתקע לו כל הוויד בגריינדר)
למה כל הזמן נתקע לי הוויד (ווייד) בגריינדר
(תמיד נתקע לו כל הוויד בגריינדר)
ואני לא מכין (כין) לי פייסל
(כי נתקע לו כל הוויד בגריינדר)
נתקע לי כל הוויד (וויד), בגריינדר
אז למה זה נתקע לי, למה למה זה נתקע לי
[סגיר: צוקוש]
ועכשיו הוא חוזר במהדורה חדשה
פחות קטעים, פחות קנסות ויותר אבקנים
הגריינדר של הלם תרבות, חדש
ללא כפל מבצעים וללא הנחות
ניתן להשיג רק בהופעות
שישים ותשע תישעים כולל צ'יפס ושתיה
נא לעיין בעלון לצרכן
(וויייד)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net