Genius Farsi Translations (ترجمه‌ی فارسی)

"Joyner Lucas ft. Eminem - What If I Was Gay (ترجمه فارسی)"

[Verse 1: Joyner Lucas]
اگه بهت میگفتم که من متفاوت بودم چی؟
اگه بهت میگفتم که یه چیزی کم هست، چی؟
اگه بهت میگفتم که ما شبیه هم نیستیم و احساسی که در درون دارم با اون چیزی که از من تصور میکنی، فرق داره چی؟
اگه بهت میگفتم که احساس انزوا میکنم، چی؟
این حس هارو واسه خودم نگه میدارم و به شدت ساکت هستم
و اگه بهت میگفتم که با افکار خودم در تضاد و تقابل هستم، چی؟
توی تاریکی گیر افتادم و سعی کردم مخفیش کنم
نه، من برده‌ی یه داستان خیالی نیستم
شرط میبندم فکر میکنی منو خیلی خوب میشناسی
اشتباه برداشت نکن، این گریه و التماس واسه کمک نیست
چونکه در مورد حسی که دارم، هیچ توضیحی به کسی بدهکار نیستم

[Pre-Chorus: Joyner Lucas]
اما جداً ، اگه بهت میگفتم که شجاع بودم چی؟
من اون جوری که خانوادم میخواست، بزرگ نشدم
اما بازم، اگه بهت میگفتم که اینجا جای من نیست، چی؟ صبر کن
اگه بهت میگفتم که من گی (همجنس‌گرا) هستم، چی؟

[Chorus: Joyner Lucas]
Duh nuh, duh nuh nuh duh

[Verse 2: Joyner Lucas]
آره، اگه بهت میگفتم که روبراه نیستم چی؟
آخه، احساس مُرده بودن ندارم ولی زنده هم نیستم
و اگه بهت میگفتم که "من شبیه تو نیستم" ، چی؟
و سختی هایی که میکشم ، احتمالا شنیدنش تو رو به گریه بندازه
و اگه بهت میگفتم که "این من نیستم" ، چی؟
و آدمی که تو فکر میکنی میشناسی، وجود نداره
ببین، من اونی که میشناسی نیستم... من اونی که میخوای نیستم
من اونی که میخوای باشم، نیستم... چیزی که تو از من میخوای این نیست
من در کلیسا تعلیم دیدم و نمیتونستم اونجا خودم باشم
احساس میکردم که یک زندانیم و نمیتونم سلولم رو ترک کنم
اونا بهم گفتن : "خداوند، زشتی‌ها را دوست ندارد" ولی این یک دنیای زشته
"و میگفتن: "اگه من چیز (زشتی) رو متفاوت (زیبا) ببینم، در آتش جهنم میسوزم

[Pre-Chorus: Joyner Lucas]
و جدی بگم، این چیز جدیدی نیست... این یک فاز نیست که برداشته باشم
من اونجوری که خانوادم میخواستن، بزرگ نشدم
اما بازم، اگه بهت میگفتم که جام اینجا نیست چی؟
صبر کن...اگه بهت میگفتم که من گی (همجنس گرا) هستم، چی؟

[Chorus: Joyner Lucas]
Duh nuh, duh nuh nuh duh

[Verse 3: Eminem]
اگه بهت میگفتم که من همجنس‌گراستیز هستم، چی؟
و تو هم هیچ کنترلی روی هوس هات نداری چی؟
و مشکل، اون نقص ژنتیکی توی کروموزوم هات هست
این یه چیزی هست که نمیتونم نادیده اش بگیرم و نگم : واقعاً منزجرکننده هست
من فکر میکردم ما از بچگی رفیق بودیم
اما فکر میکردم واقعا دارم اذیتت میکنم
چونکه ما مینشستیم، لم میدادیم و در مورد دخترها حرف میزدیم
حالا چطور میتونیم بعد همه این قضایا باهم دوست باشیم؟
مگه اینکه متقاعدت کنم تا توبه کنی
و از خدا بخوای تا تو رو به خاطر گناهانت ببخشه
و شروع به التیام دادن وجدانت کنی
و خودت رو از شر این بیماری که باعثش شده، خلاص کنی
قسمتی از وجود من میگه که ای کاش این ماجرا (همجنس‌گرا بودن) رو واسه خودت نگه میداشتی
من سفیدپوستم ولی مثل "لاجیک" احساسات مختلفی نسبت به این قضیه دارم
آره، من یک خرده اعصابم خُرده، این یک انتخابه
ما قرار بود مرد باشیم
یه جوری رفتار میکنی که انگار این کار (همجنسگرا شدن) انتخابی نبوده
اگه بگم که تو ضعیف بودی چی؟
چونکه قدرت شکست دادن یک هیولای بیولوژیکی که جزوی از درونت هست رو نداری
هیولایی که مسئول داشتن این افکار همجنس‌گرایانه ات هست
اگه نمیخوای بهت پند و موعظه بدم، پاشو برو
تصمیمت رو بگیر و پای تصمیمت بایست، ولی من نمیتونم کنارت باشم و ازت حمایت کنم
چونکه واسه من انجام دادن این کار تقریباً غیرممکنه
و یا یاد بگیر تمایلاتت رو کنترل کنی
تو میگی که "این کار مثل کشیدن دندون سخت و دردناکه و اخلاقیات مثل جراح دندان میمونه"
اما تو که باکره ای این رو از کجا میخوای بدونی؟
چرا نمیتونی مثل یک آدم عادی باشی؟
اگه سعی میکردم یک دوست دختری برات جور کنم چی؟
جواب نمیداد. مگه نه؟ به نظر خیلی مطمئن و ثابت قدم هستی
من توی قضاوت کردن خیلی خوبم اما حقی (واسه اینکار) ندارم
میدونم که خداحافظی کردن به نظر دردناکه . نه؟
هیچ بارقه ی امیدی وجود نداره وقتی دارم میرم
و قسم میخورم که تمام شب رو بیدار موندم
و نه ! نمیدونستم که مستقیم میری خونه و جون خودت رو میگیری
من نمیخواستم این اتفاق بیفته، گفتم که گریه نمیکنم
گذاشتم بهترین دوستی که تا به حال داشتم، تنها بمیره
میخواستم روز بعدش بهت بگم که چقدر معذرت میخوام
و اینکه من با شیاطین درون خودم در حال جنگ و کشمکش هستم، دروغ نمیگم
اونا منو تنها نمیذارن ... روحم رو از درون دارن میخورن
تمام این مدت در ذهن خودم محبوس بودم و شکنجه شدم
مثل یک مسیحی از نو متولد شدم اما خدایا، اگه گوش میدی ، بدون که
احتمالاً در مسیر قراره یک تصادف داشته باشیم
چونکه وقتی به رفیقم گفتم که نمیتونم از تصمیمش حمایت کنم، انگار میخواستم
یه جوری نشون بدم که این کارش (همجنسگرا شدن) مثل یک انتخاب میمونه، در حالیکه نیست
با دعا کردن به درگاه یهودای مقدس درمان نمیشه
اگه بهت بگم که دعام هرگز تبدیل به واقعیت نشد چی؟
اگه من یک منافق باشم که میترسه با حقیقت روبرو بشه، چی؟
صبر کن! اگه بهت میگفتم که منم گی (همجنسگرا) هستم، چی؟

[Chorus: Joyner Lucas]
Duh nuh, duh nuh nuh duh

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net