Genius Farsi Translations (ترجمه‌ی فارسی)

"BONES - TakeCover (ترجمه فارسی)"

[Verse 1]
A heavyweight in this game, there's no disputin' me
یه جایگاه بالا تو این بازی دارم که کسی نمیتونه باهاش مقابله کنه
SESH broke the laws, yeah, we led the mutiny
تیم سش همه قانونارو شکونده، اونی که فتنه به پا کرد ما بودیم
You think you're worthy? Then you gotta go and prove to me
فکر میکنی ارزشت خیلی بالاست، پس باید کاری کنی بهم ثابت شه
Rehashin' my old flows, no, that ain't new to me
فلو های قدیمیمو استفاده میکنی ولی این واسم چیز جدیدی نیست
And I ain't mad at you, actually it's quite the opposite
ولی من ازت عصبی نیستم، اتفاقا برعکس
Flattered I inspired you, won't judge and say you copying
وقتی بهونه میاری که من الهام‌بخشت بودم، تو جوابت نمیگم که داری ازم اسکی میری
That's just somethin' I feel I got to go mention
این چیزیه که حس کردم باید راجبش حرف بزنم
I feel humbled that they blessed me with the crown to begin with
احساس تواضع میکنم وقتی میبینم اونا باعث شدن به تاجی که میخوام برسم
Rolled out the carpet, led me to my throne
Where I can spend the rest of my days as King Bones
واسم فرش پهن کردن بردنم سمت تختم
تا روش بقیه عمرمو به عنوان یه پادشاه بگذرونم
No need to bow down, no need to pay tribute
ولی لازم نیست کسی واسم تعظیم کنه و ستایشم کنه
After all, I did this for me and not you
من همه اینکارارو واسه خودم کردم نه کس دیگه ای
If the planet went deaf, know I'd still be flowin'
اینو بدون اگه کل سیاره هم کر شدن من بازم به خوندن ادامه میدم
Don't need receivers to continue with the bombs I'm throwin'
لازم نیست حتما موقعیت هدفی باشه که به انداختن بمب هام ادامه بدم
'Cause dreams grow mould and money always run out
چون آرزو ها بالاخره کهنه میشن و پول ها تموم
So light the candles, run the bath and relax like Wine’s house
پس شمع هارو روشن میکنم و مثل واین تو وان خونه خودم ریلکس میکنم
I've seen 'em stunt now but I'm never bummed out
من خودنمایی اونارو با چشام میدیدم ولی هیچ وقت از اینکه چیزی ندارم ناراحت نشدم
I guess the uppers they were poppin' got 'em all run down
حس میکنم اون بالاییا که کارشون گرفته باعث شدن خیلیا از پا بیوفتن
I put this b*tch on lockdown, survival of the fittest
ولی من کسیم که کنترل این کارو دست گرفته
اونی زنده میمونه که بیشتر دستو پا بزنه
Gon' need more than a bust down to bust out
واسه اینکه یه کار تاثیرگذار کرده باشم به یه چیزی بیشتر از خوندن راجب ساعتای الماس نیاز دارم

[Chorus]
It goes on and on
همینجوری ادامه داره
sh*t never stop 'til I'm dead and gone
هیچوقت تموم نمیشه، تا زمانی که بمیرم و از اینجا برم
And even then, SESH will live on
ولی با اینحال، بازم سِش زنده میمونه
Two hundred years from now, they'll be singing along
از الان تا دویست سال دیگه طرفدارامون باهامون میمونن
It goes on and on
همینطور ادامه داره
sh*t never stop 'til I'm dead and gone
این لعنتی تموم نمیشه تا وقتی بمیرم و از اینجا برم
And even then, SESH will live on
ولی بازم سش زنده میمونه
Two hundred years from now, they'll be singing along
و تا دویست سال دیگه اونا باهامون اهنگارو میخونن

[Verse 2]
Break it down to a science for me, I got to know
این قضیه رو واسم موشکافی کن، من باید بفهمم
Life comes at you quick when you livin' in slow-mo
زندگی خیلی زود بهت حمله میکنه اگه به آرومی بگذرونیش
When every door close and you hear the double bolt
حس میکنم وقتی همه درا بسته میشن و صدای دو قفله شدنشونو میشنوی
I suppose you gotta flow to hold on, whatever rows your boat
باید بیخیال همه چی بشی و کاری که خوشحالت میکنه بکنی تا دووم بیاری
I've always had a hard time with cuttin' my losses
من کلی موقعیتای سخت داشتم که مجبور شدم واسه تموم کردنش دلمو بزنم به دریا
Years past, life goes, still I'm here, dreamin' 'bout ya
سال ها میگذرن و زندگی ادامه داره ولی من هنوز اینجام و راجب تو رویاپردازی میکنم
Wake up feelin' puzzled, I don't know what I feel
با فکر آشفته از خواب بیدار میشم و نمیدونم چه حسی دارم
Some days, I just wanna get numb and not feel
بعضی وقتا دلم میخواد فقط خودمو بی حس کنم و چیزیو نفهمم
But I know that I got to, no matter how hard it is
ولی میدونم که مجبورم همه چیو تحمل کنم، مهم نیست چقد سخت باشه
Tears drop, time don't stop, there's no pausin' it
اشک ها با گریه میریزن ولی این گذر زمان رو نمیشه متوقف کرد
More than not, I feel this gift is a punishment
بعضی وقتا فکر میکنم زندگی یه هدیه نیست، یه مجازاته
Everyone die alone, green light, there's no stoppin' it
همه تنها میمیرن و نمیشه خدارو واسه گرفتن جون آدما متوقف کرد

[Chorus]
It goes on and on
همینجوری ادامه داره
sh*t never stop 'til I'm dead and gone
هیچوقت تموم نمیشه، تا زمانی که بمیرم و از اینجا برم
And even then, SESH will live on
ولی با اینحال، بازم سِش زنده میمونه
Two hundred years from now, they'll be singing along
از الان تا دویست سال دیگه طرفدارامون باهامون میمونن
It goes on and on
همینطور ادامه داره
sh*t never stop 'til I'm dead and gone
این لعنتی تموم نمیشه تا وقتی بمیرم و از اینجا برم
And even then, SESH will live on
ولی بازم سش زنده میمونه
Two hundred years from now, they'll be singing along
و تا دویست سال دیگه اونا باهامون اهنگارو میخونن

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net