ונתנה תוקף (And validated) lyrics

by

ADAM


כי הוא נורא ואיום
ובו תנשא מלכותך
ויכון בחסד כסאך
ותשב עליו באמת
אמת כי אתה הוא דיין
ומוכיח ויודע ועד
וכותב וחותם וסופר ומונה
ותזכור כל הנשכחות
ותפתח את ספר הזכרונות
ומאליו יקרא
וחותם יד כל אדם בו
ובשופר גדול יתקע
וקול דממה דקה ישמע
ומלאכים יחפזון
וחיל ורעדה יאחזון
ויאמרו: "הנה יום הדין
לפקוד על צבא-מרום בדין" -
כי לא יזכו בעיניך בדין
וכל באי עולם יעברון
לפניך כבני מרון
כבקרת רועה עדרו
מעביר צאנו תחת שבטו
כן תעביר ותספור ותמנה
ותפקוד נפש כל חי
ותחתוך קצבה לכל בריה
ותכתוב את גזר דינם
בראש השנה יכתבון
ובצום יום כיפור יחתמון:
כמה יעברון וכמה יבראון
מי יחיה ומי ימות
מי בקצו ומי לא בקצו
מי במים ומי באש
מי בחרב ומי בחיה
מי ברעש ומי במגיפה
מי ינוח ומי ינוע
מי יישקט ומי ייטרף
מי ישלו ומי יתייסר
מי ירום ומי יישפל
מי ייעשר ומי יעני:
ותשובה ותפילה וצדקה
מעבירין את רוע הגזירה!
אמת כי אתה יוצרם
ויודע יצרם
כי הם בשר ודם:
אדם יסודו מעפר
וסופו לעפר
בנפשו יביא לחמו
משול כחרס הנשבר
כחציר יבש וכציץ נובל
כצל עובר וכענן כלה
וכרוח נושבת וכאבק פורח
וכחלום יעוף!
ואתה הוא מלך, אל חי וקיים
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net