Dr. Dre

"Diego Mama"

[Omkvæd]
Det diego mamaaaaaa
Hun var der altid for maaaaaaaa
Da jeg havde brug for heeeeeenddee
Hun er en meget stærk og selvstæændig kvinde
Det diego mamaaaaaa
Hun var der altid for maaaaaaaa
Da jeg havde brug for heeeeeenddee
Hun er en meget stærk og selvstæændig kvinde

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net