Genius Translations

"SAD! (תרגום לעברית)"

[אינטרו]
יה

[פזמון]
מי אני? מישהו שמפחד לעזוב, אה
את תחליטי, אם לעולם תתני לי לדעת, יה
אתאבד, אם מתישהו תנסי לעזוב, אה
אני עצוב, אני יודע, יה, אני עצוב, אני יודע, יה
מי אני? מישהו שמפחד לעזוב, אה
את תחליטי, אם לעולם תתני לי לדעת, יה
אתאבד, אם מתישהו תנסי לעזוב, אה
אני עצוב, אני יודע, יה, אני עצוב, אני יודע, יה

[וורס]
נתתי לה הכל
היא לקחה את הלב שלי והשאירה אותי בודד
אני שבור, מתווכח עם הלב שלי
אני לא אתקן, אני מעדיף לשכוח
אני אבוד ואז אני נמצא
אבל זה עינוי להיות מאוהב
אני אוהב כשאת בסביבה
אבל אני שונא כשאת הולכת

[פזמון]
מי אני? מישהו שמפחד לעזוב, אה
את תחליטי, אם לעולם תתני לי לדעת, יה
אתאבד, אם מתישהו תנסי לעזוב, אה
אני עצוב, אני יודע, יה, אני עצוב, אני יודע, יה
מי אני? מישהו שמפחד לעזוב, אה
את תחליטי, אם לעולם תתני לי לדעת, יה
אתאבד, אם מתישהו תנסי לעזוב, אה
אני עצוב, אני יודע, יה, אני עצוב, אני יודע, יה

[גשר מוזיקלי]

[פזמון]
מי אני? מישהו שמפחד לעזוב, אה
את תחליטי, אם לעולם תתני לי לדעת, יה
אתאבד, אם מתישהו תנסי לעזוב, אה
אני עצוב, אני יודע, יה, אני עצוב, אני יודע, יה
מי אני? מישהו שמפחד לעזוב, אה
את תחליטי, אם לעולם תתני לי לדעת, יה
אתאבד, אם מתישהו תנסי לעזוב, אה
אני עצוב, אני יודע, יה, אני עצוב, אני יודע, יה

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net