Genius Translations

"Moonlight (תרגום לעברית)"

[אינטרו]
יה

[פזמון]
אור זרקורים, אה, אור ירח, אה
ניגה, מה יש לך? תרגיע, אה
הבחורה שלי נראית טוב באור הירח
כל הפחדנים האלה חושבים רע
אור זרקורים, אה, אור ירח, אה
ניגה, מה יש לך? תרגיע, אה
הבחורה שלי נראית טוב באור הירח
כל הפחדנים האלה חושבים רע
אור זרקורים, אה, אור ירח, אה
ניגה, מה יש לך? תרגיע, אה
הבחורה שלי נראית טוב באור הירח
כל הפחדנים האלה חושבים רע
אור זרקורים, אה, אור ירח, אה
ניגה, מה יש לך? תרגיע, אה
הבחורה שלי נראית טוב באור הירח
כל הפחדנים האלה חושבים רע

[וורס]
מרגיש כאילו אני מיועד
לֿא ,Smith & Wesson לא צריך שום
?את מי אתה מנסה
בלי שליפים, הנה השיעור שלך
סכין במעיים
יורה בכל האחים שלך, לא
מרגיש כאילו אני פגוע
אני יודע שאת תכננת את זה

[גשר]
כולי לבד, תתקשרי אליי, תגרמי לי להרגיש טוב
את יודעת שכשאת מתקשרת את גורמת לי להרגיש טוב
כולי לבד, תתקשרי אליי, תגרמי לי להרגיש טוב
את יודעת שכשאת מתקשרת את גורמת לי להרגיש טוב

[פזמון]
אור זרקורים, אה, אור ירח, אה
ניגה, מה יש לך? תרגיע, אה
הבחורה שלי נראית טוב באור הירח
כל הפחדנים האלה חושבים רע
אור זרקורים, אה, אור ירח, אה
ניגה, מה יש לך? תרגיע, אה
הבחורה שלי נראית טוב באור הירח
כל הפחדנים האלה חושבים רע
אור זרקורים, אה, אור ירח, אה
ניגה, מה יש לך? תרגיע, אה
הבחורה שלי נראית טוב באור הירח
כל הפחדנים האלה חושבים רע
אור זרקורים, אה, אור ירח, אה
ניגה, מה יש לך? תרגיע, אה
הבחורה שלי נראית טוב באור הירח
כל הפחדנים האלה חושבים רע

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net