Genius Translations

"Nickelback - If everyone cared (اگر برای همه مهم بود)"

زیر درخت‌ها دراز کشیده‌ایم
و به آسمان نگاه می‌کنیم
و فکر می‌کنیم ستاره‌ها، ماهواره هستند
هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم تو مال من بشی
ولی الان هستی و امشب در کنار هم هستیم

می‌خوانم، خدا را شکر، من
من زنده هستم (زنده هستم)
می‌خوانم، خدا را شکر، من
من زنده هستم

اگر برای همه مهم بود و کسی گریه نمی‌کرد
اگر همه عاشق بودند و کسی دروغ نمی‌گفت
اگر هیچ‌کس تنهاخوری نمی‌کرد و همه غرورشان را زیر پا می‌گذاشتند
آنگاه شاهد روزی بودیم که هیچ‌کس نمی‌مرد

و می‌خوانم
خدا را شکر، من، خدا را شکر، من
من زنده هستم
خدا را شکر، من، خدا را شکر، من، خدا را شکر، من
من زنده هستم

و در هوا، حشره‌های شب‌تاب پرواز می‌کنند
و تنها نور ما در بهشت هستند
به دنیا نشان می‌دهیم که اشتباه می‌کردند
و به همه آن‌ها یاد می‌دهیم که با ما هم‌صدا شوند

می‌خوانم، خدا را شکر، من
من زنده هستم (زنده هستم)
می‌خوانم، خدا را شکر، من
من زنده هستم

اگر برای همه مهم بود و کسی گریه نمی‌کرد
اگر همه عاشق بودند و کسی دروغ نمی‌گفت
اگر هیچ‌کس تنهاخوری نمی‌کرد و همه غرورشان را زیر پا می‌گذاشتند
آنگاه شاهد روزی بودیم که هیچ‌کس نمی‌مرد

اگر برای همه مهم بود و کسی گریه نمی‌کرد
اگر همه عاشق بودند و کسی دروغ نمی‌گفت
اگر هیچ‌کس تنهاخوری نمی‌کرد و همه غرورشان را زیر پا می‌گذاشتند
آنگاه شاهد روزی بودیم که هیچ‌کس نمی‌مرد

و اکنون که زیر ستاره‌ها دراز کشیده‌ایم
متوجه می‌شویم که چقدر کوچک هستیم
اگر همه می‌توانستند مثل من و تو عاشق باشند
تصور کن که دنیا چقدر خوب می‌شد

اگر برای همه مهم بود و کسی گریه نمی‌کرد
اگر همه عاشق بودند و کسی دروغ نمی‌گفت
اگر هیچ‌کس تنهاخوری نمی‌کرد و همه غرورشان را زیر پا می‌گذاشتند
آنگاه شاهد روزی بودیم که هیچ‌کس نمی‌مرد

اگر برای همه مهم بود و کسی گریه نمی‌کرد
اگر همه عاشق بودند و کسی دروغ نمی‌گفت
اگر هیچ‌کس تنهاخوری نمی‌کرد و همه غرورشان را زیر پا می‌گذاشتند
آنگاه شاهد روزی بودیم که هیچ‌کس نمی‌مرد

آنگاه شاهد روزی بودیم
که هیچ‌کس نمی‌مرد
آنگاه شاهد روزی بودیم
که هیچ‌کس نمی‌مرد
آنگاه شاهد روزی بودیم
که هیچ‌کس نمی‌مرد

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net