Genius Translations

"Original Broadway Cast of Hamilton - Aaron Burr, Sir (Srpski Prevod)"

[ANSAMBL]
1776, Njujork

[HAMILTON]
Izvinite. Jeste li Vi Aron Ber, gospodine?

[BER]
Zavisi. Ko pita?

[HAMILTON]
Pa da, naravno
Aleksandar Hamilton, na usluzi
Tražio sam Vas

[BER]
Postajem nervozan

[HAMILTON]
Gospodine
Čuo sam Vaše ime na Prinstonu. Tražio sam ubrzani kurs kad sam se sukobio s Vašim prijateljem. Možda sam ga udario. Ne sećam se baš. On se bavi finansijama?

[BER]
Udarili ste blagajnika

[HAMILTON]
Da!
Hteo sam da uradim što i Vi. Diplomiram za dve godine, pa se priključim revoluciji. On me je pogledao kao da sam glup, a nisam. Kako ste to uspeli? Tako brzo diplomirali?
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net