Genius Translations

"Original Broadway Cast of Hamilton - Yorktown (The World Turned Upside Down) (Srpski Prevod)"

[ANSAMBL]
Bitka kod Jorktauna, 1781

[LAFAJET]
G. Hamiltone

[HAMILTON]
G. Lafajete

[LAFAJET]
Na čelu si vojske, kako je i red

[HAMILTON]
Kako ono ti kažeš: "Nema brige"
Konačno smo na bojnom polju. Veliki put smo prešli

[LAFAJET]
Imigranti

[HAMILTON I LAFAJET]
Mi završavamo posao

[HAMILTON]
I šta ako pobedimo?

[LAFAJET]
Ja se vraćam u Francusku
Da oslobodim svoje ljude ako uspem
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net