Genius Translations

"Original Broadway Cast of Hamilton - We Know (Srpski Prevod)"

[HAMILTON]
G. potpredsedniče
G. Medisone
Senatore Bere
Šta se dešava?

[DŽEFERSON]
Imamo račune različitih uplatilaca

[MEDISON]
Skoro hiljadu dolara isplaćeno je u ratama

[BER]
Nekom Džejmsu Rejnoldsu
Još 1791. godine

[HAMILTON]
To imate? Jeste gotovi?

[MEDISON]
Zbog položaja ste bili u jedinstvenoj prilici

[DŽEFERSON]
Ne baš moralnoj

[MEDISON]
Da se bogatite i zanemarite svoju svetu misiju
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net