Genius Translations

"Original Broadway Cast of Hamilton - Hurricane (Srpski Prevod)"

[HAMILTON]
U centru uragana je
Tiho
Na trenutak samo
Žuto nebo
Kad sam imao 17 godina uragan
Mi je uništio grad
Nisam poginuo
Kao da nisam mogao da umrem
Izbavio sam se pisanjem
Zapisao sve čega se sećam
Izbavio sam se pisanjem
Digao sam pogled i grad me je gledao
Pomogli su mi
Potpuni stranci
Ganuti mojom pričom
Prikupili dovoljno novca da kupim kartu za
Brod za Njujork
Izbavio sam se iz pakla pisanjem
Priključio sam se revoluciji pisanjem
Bio sam glasniji od napuknutog Zvona slobode
Pisao sam Elajzi ljubavna pisma dok se nije zaljubila
Pisao o Ustavu i dobro ga branio
I u inat neznanju i otporu
Napisao sam i stvorio finansijske sisteme
A kad Bog nije reagovao na moje molitve
Uzeo sam olovku, napisao sâm sebi spasenje
U centru uragana je
Tiho
Na trenutak samo
Žuto nebo
Imao sam 12 godina kada mi je majka umrla
Držala me je
Bili smo bolesni i držala me je
Kao da nisam mogao da umrem
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net