Genius Translations

"Original Broadway Cast of Hamilton - Your Obedient Servant (Srpski Prevod)"

[BER]
Kako je Hamilton
Arogantni
Imigrant, siroče
Kopile i kurvin sin
Podržao
Tomasa Džefersona, svog neprijatelja
Čoveka kog mrzi od početka
Samo da bi sprečio mene da pobedim?
Želim da budem u toj prostoriji

[BER I ANSAMBL]
U toj prostoriji
U toj prostoriji

[BER]
Sprečio si me da uđem

[BER I ANSAMBL]
U tu prostoriju

[BER]
Poslednji put
Dragi Aleksandre
Teško se ljutim
Ali ovde povlačim liniju
Dok razmišljam o uticaju
Vašeg života na moj
Prisećam se svojih neuspeha
I svaki put
Jedina zajednička tačka jeste Vaše nepoštovanje
Rekli ste da sam nemoralan
I opasna bruka
Ako imate nešto da mi kažete
Recite vreme i mesto
I licem u lice
Imam čast da budem Vaš ponizni sluga
A. Ber
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net