Genius Translations

"Original Broadway Cast of Hamilton - The World Was Wide Enough (Srpski Prevod)"

[ANSAMBL]
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

[BER]
Deset stvari treba da znate

[ANSAMBL]
Jedan!

[BER]
Prešli smo Hadson u zoru
Prijatelj Vilijam P. van Nes bio mi je sekundant

[BER I ANSAMBL]
Dva!

[BER]
Hamilton je došao sa svojom grupom
Natanijelom Pendltonom i doktorom kog je znao

[ANSAMBL]
Tri!

[BER]
Gledao sam ga kako ispituje teren
Voleo bih da znam šta mu se vrzmalo po glavi
Taj čovek je ubio moje političke planove!
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net