Bo Burnham - Goodbye (Cyfieithiad Cymraeg) lyrics

by

Genius Translations


[Pennill 1]
Ffárwel, hwyl fawr
Byddai'n gweld ti pan rwy’n gweld ti
Gallet ddewis stryd, wna'i gwrdd ti ar yr ochor draw
Ffarwél, hwyl fawr
Oes wir angen imi cwpla?
Ydy enillion wasta'n lleiha?
Gwedais i ’na'n iawn?

[Cytgan]
Oes unrhywun eisiau jocan
Pan does dim chwerthin yn y gefndir?
Felly mae'n dod i ben
Rwy'n addo i byth eto mynd tu allan

[Pennill 2]
Ffárwel, hwyl
Rwy'n araf colli pŵer
Ar ôl dim ond awr mae blinder
Wedi'ng nghuro i
Ffarwél, hwyl fawr
Hei, dyma syniad hwyl
Beth am imi 'stedda lawr
A gwylio chi nesa'?

[Cytgan]
Dwisho clywed chi’n jocan
Pan does dim chwerthin yn y gefndir?
Felly mae’n dod i ben
Rwy'n addo i byth eto mynd tu allan
[Pont]
Ydw i’n mynd yn wallgof? Gwyddwn i pe bawn?
Ydw i'n union lle yr oeddwn pan dechreuais byw fy nawn?
Dyfala'r diweddglo! Os yw'n erioed yn
Rwy’n addo'r unig beth o'n i byth eisiau oedd
Ychydig bychan o bopeth, trwy'r amser
Ychydig o bopeth, trwy'r amser
Mae apathi yn drasiedi, diflastod sy'n drosedd
Gorffenais chwarae, nawr rwy'n aros tu fewn
Os rwy'n dihuno mewn tŷ sydd yn llawn mwg
Panicia, felly galwch mi a gweda jôc
Pan rwy'n hollol amherthnasol, wedi torri'n llwyr, damo fe
Galwch mi a dyweda jôc
Cachu
Chi wir yn jocan mewn amser fel hyn?

[Diweddglo]
Wel, wel, 'co pwy sy' mewn eto
Aethot ti mas am ryw rheswm i gwato 'to
Wel, wel, byti fe'i ffeindiaist
Nawr dwylo lan, mas â thi
Rydyn ni o'th cwmpas
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net