Blaq Diamond

"Imisho"

[Chorus]
Eh mangi phenqa wonke lama bhuku
Kubhaliwe woah, Kubhaliwe woah, kubhaliwe
Kugcwele yonke imisho lena
Kugcwele yonke imisho lena
Kubhaliwe woah, Kubhaliwe woah

Eh mangi phenqa wonke lama bhuku
Kubhaliwe woah, Kubhaliwe woah, kubhaliwe
Kugcwele yonke imisho lena
Kugcwele yonke imisho lena
Kubhaliwe woah, Kubhaliwe woah

[Verse 1]
Woo mengiphenqa uwe wedwa
Noma lendlela ibinameva
Ngoba nobaba wahamba ngisemncane
Mthwalo wami wawu thwala wedwa
Ukhulisile (Ukhulisile) unganalutho
Ufundisile (Ufundisile) unganalutho
Ungibona nginje ingenxayakho
Ngiyawu bonga umusa wakho

[Refrain]
Uzungi bhale nami
Uzungi bhale nami
Mabhalane zungi bhale nami
Uzungi bhale nami
Uzungi bhale nami
Mabhalane zungi bhale nami

Ehh mangi phenqa wonke lama bhuku
Kubhaliwe wooh, Kubhaliwe wooh, kubhaliwe
Kugcwele yonke imisho lena
Kugcwele yonke imisho lena
Kubhaliwe wooh, Kubhaliwe wooh

[Chorus]
Eh mangi phenqa wonke lama bhuku
Kubhaliwe woah, Kubhaliwe woah, kubhaliwe
Kugcwele yonke imisho lena
Kugcwele yonke imisho lena
Kubhaliwe woah, Kubhaliwe woah

Eh mangi phenqa wonke lama bhuku
Kubhaliwe woah, Kubhaliwe woah, kubhaliwe
Kugcwele yonke imisho lena
Kugcwele yonke imisho lena
Kubhaliwe woah, Kubhaliwe woah

[Verse 2]
Yaphela Iminyaka mama, yashona imiqibelo
Hambile ngesabatha, zobuya nemendlela
Ngasuka mama wami, ngasuke 150
Ngasuka mama wami, ngasuka ngiye Goli
Ngihamba ngiyosebenza
Ngihamba ngiyosebenza
Ngihamba ngiyosebenza
Konke kungenza yakho

[Chorus]
Eh mangi phenqa wonke lama bhuku
Kubhaliwe woah, Kubhaliwe woah, kubhaliwe
Kugcwele yonke imisho lena
Kugcwele yonke imisho lena
Kubhaliwe woah, Kubhaliwe woah

Eh mangi phenqa wonke lama bhuku
Kubhaliwe woah, Kubhaliwe woah, kubhaliwe
Kugcwele yonke imisho lena
Kugcwele yonke imisho lena
Kubhaliwe woah, Kubhaliwe woah

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2021 BeeLyrics.Net