Blaq Diamond

"Kwanobamba"

[Chorus]
Oh mina ngathol' intombi emaweni
Emaweni, emaweni angalena nga kaNobamba
Ngathol' intombi emaweni yeah, emaweni, emaweni angale nga kaNobamba
Ngathothol' intombi emaweni, emaweni, emaweni angale nga kaNobamba
Ngathol' intombi emaweni yeah, emaweni, emaweni angale nga kaNobamba

[Verse 1]
Ngacela amanz' olwandle
Ngavuka ngakhiph' ukhukhula
Ngavuka ngakhiph' ukhukhula
Ngifuna wena mama ma!
Oh mina ngagquma
Ngifuna wena ngagquma
Ngaqhaqhazel' ezidindini weh
Ngibulawa ngamakhaz' ajula
[?]

[Chorus]
Oh mina ngathol' intombi emaweni
Emaweni, emaweni angalena nga kaNobamba
Ngathol' intombi еmaweni yeah, emawеni, emaweni angale nga kaNobamba
Ngathothol' intombi emaweni, emaweni, emaweni angale nga kaNobamba
Ngathol' intombi emaweni yeah, emaweni, emaweni angale nga kaNobamba

[Verse 2]
Ngacela amanz' olwandle
Ngavuka ngakhiph' ukhukhula
Ngavuka ngakhiph' ukhukhula
Ngifuna wena mama ma!
Oh mina ngagquma
Ngifuna wena ngagquma
Ngaqhaqhazel' ezidindini weh
Ngibulawa ngamakhaz' ajula
[?]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2021 BeeLyrics.Net