Blaq Diamond

"Ikhwela"

[Chorus]
Akenimeni webafana, lendaba siyixoxa ngekhwela
Akenimeni webafana, lendaba siyixoxa ngekhwela
Akenimeni webafana, lendaba siyixoxa ngekhwela
Akenimeni webafana, lendaba siyixoxa ngekhwela

[Post-Chorus]
Lendaba sixoxa ngekhwela
Lendaba sixoxa ngekhwela (Ngekhwela, ngekhwela)
Lendaba sixoxa ngekhwela
Lendaba sixoxa ngekhwela (Ngekhwela, ngеkhwela)

[Refrain]
Ah ngoba thina sabaleka, lendaba sixoxa ngеkhwela
Ah ngoba thina sabaleka, lendaba sixoxa ngekhwela, oh

[Chorus]
Akenimeni webafana, lendaba siyixoxa ngekhwela
Akenimeni webafana, lendaba siyixoxa ngekhwela (Ah ngekhwela mama)
Akenimeni webafana, lendaba siyixoxa ngekhwela
Akenimeni webafana, lendaba siyixoxa ngekhwela

[Post-Chorus]
Lendaba sixoxa ngekhwela
Lendaba sixoxa ngekhwela (Ngekhwela, ngekhwela)
Lendaba sixoxa ngekhwela
Lendaba sixoxa ngekhwela (Ngekhwela mama)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2021 BeeLyrics.Net