Ivri Lider - עברי לידר

"Makom - מקום"

שעתיים במכונית, נוסעים מתוך הגשם
נוהג לאט שלא נגיע ראשונים
הרדיו מנגן שקט, או לפעמים בקצב
נהג ליד שר עם עצמו שירים

ואם רציתי לדבר, הכל עובר ואז חוזר
חיפשתי דרך להגיד, אני אוהב
או, אין לנו מקום בסוף היום, רק
לשבת פה
לשבת פה ולדבר
לשבת פה ולדבר

התקרבנו לחיפה עם הפנים בין הידיים
שיירה גדולה בדרך להורים
החג שמאיים לבוא עם ארוחות ויין
לך תמצא עניין במאה אנשים

ואם רציתי לדבר, הכל עובר ואז חוזר
חיפשתי דרך להגיד, אני אוהב
או, אין לנו מקום בסוף היום
לשבת פה
לשבת פה ולדבר
לשבת פה ולדבר

ושדרנית הרדיו, היא לא תוכל לצעוק
שכבוד הרב יוריד את השאלטר הראשי
אבל למי יש כוח לפוליטיקה היום
לאהבה חופשית או לעשות שלום

ואם רציתי לדבר, הכל עובר ואז חוזר
חיפשתי דרך להגיד, אני אוהב
או, אין לנו מקום בסוף היום, רק
לשבת פה
לשבת פה ולדבר
לשבת פה ולדבר

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net