Ivri Lider - עברי לידר

"Jan - יאן"

יאן, אולי אתה מוכן
לשרוף גשרים מעל המים
יאן, אתה תגיד לאן
אני אזמין כרטיס ואופניים

יאן, זה כל כך טוב לי כאן
בבית שבניתי הימים עוברים
זמן, הוא יעבור תהיה מוכן
ככה זה תמיד כשמתבגרים

יאן, זו ההיסטוריה של העם
טוב לראות לאהבה יש כוח
יאן, עמוד יציב אני נשען
עלייך קצת בשביל לנוח

יאן, זה כלכך טוב לי כאן
ברווח בין היד שלך לדלת
זמן, הוא המלאך והשטן
כתובת קיר צועקת

?מה את צועקת
?מה את צועקת

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net