Ivri Lider - עברי לידר

"Rosh Bakir - ראש בקיר"

אני ידעתי שזה לא נגמר
שעוד תגיע הודעה באמצע לילה מטורף
שתהיה קריאת עזרה נוספת
חלץ אותי מהחיים שלי עכשיו
אני ידעתי שזה לא נגמר
שעוד תגיע נגיעה אחת קצרה אבל כואבת
ושעוצמת התענוג תציף, שעוד נרקוד בחושך
ידעתי שיבוא סימן

אז עכשיו אני יושב כאן בחדר הקטן
אני חושב על האדם, זה שגדלתי להיות
על כל האנשים שיעברו בדרך
ועל אלה שדופקים עכשיו חזק על הדלתות
על מרוצת הזמן ומשמעות הגעגוע
על הצורך המוזר לתפוס ענף כשנופלים
אני מושיט ת'יד בחושך למישהו שלוקח
מכניס ת'ראש בקיר ואז כותב על זה שירים

אני ידעתי שיבוא סימן
שיד גדולה תלחץ על עצמות שבירות
הקו הדק בין המציאות לרגשות שלי
נמתח חזק עד לעוצמת ההתנתקות

אז עכשיו אני יושב כאן בחדר הקטן
אני חושב על אדם זה שגדלתי להיות
על כל האנשים שיעברו בדרך
ועל אלה שדופקים עכשיו חזק על הדלתות
על מרוצת הזמן ומשמעות הגעגוע
על הצורך המוזר לתפוס ענף כשנופלים
אני מושיט ת'יד בחושך אל מישהו שלוקח
מכניס ת'ראש בקיר ואז כותב על זה שירים

והם דומים או לא דומים, כמו אוניות בחושך, הם יפים או לא יפים
הפחד שר לך שירים כשגוף גדול מסתיר נפש עדינה

אז עכשיו אני יושב כאן בחדר הקטן
אני חושב על האדם זה שגדלתי להיות
על כל האנשים שיעברו בדרך
ועל אלה שדופקים עכשיו חזק על הדלתות
על מרוצת הזמן ומשמעות הגעגוע
על הצורך המוזר לתפוס ענף כשנופלים
אני מושיט ת'יד בחושך אל מישהו שלוקח
מכניס ת'ראש בקיר ואז כותב על זה שירים

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net