Ướt Mi lyrics

by

Trịnh Công Sơn


Ngoài hiên mưa rơi rơi
Lòng ai như chơi vơi
Người ơi nước mắt hoen mi rồi
Đừng khóc trong đêm mưa
Đừng than trong câu ca
Buồn ơi trong đêm thâu
Ôm ấp giùm ta nhé
Người em thương mưa ngâu
Hay khóc sầu nhân thế
Tình ta đêm về
Có ấm từng cơn mơ em chưa
Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về
Nghe não nề
Mưa kéo dài lê thê
Những đêm khuya lạnh ướt mi
Ai còn nhìn mưa mãi rớt bên dòng thêm lạnh lùng
Ai còn buồn khi lá rớt rơi trong một cuối đông
Ngoài hiên mưa rơi rơi
Buồn dâng lên đôi môi
Buồn đau hoen ướt mi ai rồi
Buồn đi trong đêm khuya
Buồn rơi theo đêm mưa
Còn mưa trong đêm nay
Lòng em buồn biết mấy
Trời sao chưa thôi mưa
Để mắt người em ấy
Từ nay thôi mờ
Nước mắt buồn mi em ngây thơ
Còn mưa trong đêm nay
Lòng em buồn biết mấy
Trời sao chưa thôi mưa
Để mắt người em ấy
Từ nay thôi mờ
Nước mắt buồn mi em ngây thơ
Từ nay thôi mờ
Nước mắt buồn mi em ngây thơ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net