Hãy Yêu Nhau Đi lyrics

by

Trịnh Công Sơn


Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
Hãy yêu nhau đi
Dòng nước đã trôi xa
Nước trôi qua tim đong đầy trí nhớ
Ngày mai mong chờ
Ngày sẽ thiên thu
Hãy ru nhau trên những lời gió mới
Hãy yêu nhau cho
Gạch đá có tin vui
Hãy kêu tên nhau
Trên ghềnh dưới bãi
Dù mai nơi này người có xa người
Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
Dù vẫn biết mai đây
Xa lìa thế giới
Mặt đất đã cho ta
Những ngày vui mới
Hãy nhìn vào mặt người
Lần cuối trong đời
Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
Hãy yêu nhau đi
Bù đắp cho trăm năm
Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
Dù đêm súng đạn dù sáng mưa bom
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
Hãy trao cho nhau
Hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim cho ta nơi về nương náu
Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều
Hãy ru nhau trên những lời gió mới
Hãy yêu nhau cho
Gạch đá có tin vui
Hãy kêu tên nhau
Trên ghềnh dưới bãi
Dù mai nơi này người có xa người
Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
Dù vẫn biết mai đây
Xa lìa thế giới
Mặt đất đã cho ta
Những ngày vui mới
Hãy nhìn vào mặt người
Lần cuối trong đời
Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
Hãy yêu nhau đi
Bù đắp cho trăm năm
Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
Dù đêm súng đạn dù sáng mưa bom
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
Hãy trao cho nhau
Hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim cho ta nơi về nương náu
Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net