Xin Trả Nợ Người lyrics

by

Trịnh Công Sơn


Ánh bảo anh viết thật dài cho Ánh
Nhưng những dòng chữ không thể dài bằng nỗi nhớ được
Nỗi nhớ đã đi qua hết quãng đời dài hơn hai mươi năm
Đi từ Huế lên Đà Lạt về Sài Gòn
Và âm ỉ như một dòng nước ngầm không quên lãng
Anh không thấy Ánh thay đổi gì cả
Cứ như vậy mãi mãi
Những kỉ niệm xưa đã nằm trong những bài hát của anh
Anh thì chẳng giữ lại gì cả
Thế mà cũng hay
Hãy để một người khác giữ
Và mình thì lãng quên
Hoặc nhớ trên một văn bản không bao giờ có thực
Có những hạnh phúc không bao giờ mình đến gần được
Bình thường thôi
Anh sống một mình và cố tìm một niềm vui của riêng anh
Hai mươi năm xin trả nợ người
Trả nợ một thời em đã bỏ ai
Hai mươi năm xin trả nợ dài
Trả nợ một đời em đã phụ tôi
Em phụ tôi một thời bé dại
Thơ dại ra đi không nhớ gì tôi
Thơ dại ra đi quên hết tình tôi
Hai mươi năm em trả lại rồi
Trả nợ một đời xa vắng vòng tay
Hai mươi năm vơi cạn lại đầy
Trả nợ một thời môi vắng vòng môi
Bao nhiêu năm em nợ ngọt ngào
Trả nợ một đời chưa hết tình sâu
Bao nhiêu năm em nợ bạc đầu
Trả nợ một đời không hết tình đâu
Em phụ tôi một thời bé dại
Thơ dại ra đi không nhớ gì tôi
Thơ dại ra đi quên hết tình tôi
Bao nhiêu năm bỗng lại nhiệm màu
Trả nợ một lần quên hết tình đau
Hai mươi năm vẫn là thuở nào
Nợ lại lần này trong cõi đời nhau
Hai mươi năm vẫn là thuở nào
Nợ lại lần này trong cõi đời nhau
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net