Tislechi Li - תסלחי לי lyrics

by

Yoni Bloch - יוני בלוך


['בית א]
ואם תסלחי לי אז מה
מחר מחדש שוב ניפול
תבואי אלי ערומה
ואני כבר הורדתי הכל

ואם את תביני אותי אפילו
שאין מה להבין אותי יותר
זה קטע מוזר את יודעת כאילו
ברור שהכל יגמר

[גשר]
זה לא נכון לומר לי ההפך
ההפך ממה שאני חושב
אם הייתי רוצה שיהיה לך טוב
מזמן כבר הייתי עוזב

[פזמון]
אז אם את איתי זה בסדר
ואם את לבד זה בסדר גם כן
אני לא מתכוון להגיד לך מה לעשות
אני לא מתכוון

אז אם את איתי זה בסדר
ואם את לבד אני רק מקווה
שיהיה לך נעים ושמח וקל בלעדיי
סתם, שיהיה לך קשה
['בית ב]
ואם תסלחי לי על מה
אף פעם לא דיברתי אמת
הייתה מכונת הנשמה
אבל קודם הייתי כבר מת

ואם את תחיי אותי אפילו
שאין מה להחיות אותי יותר
"!הקול בתוכי שצועק לך "הצילו
הוא לא מבין מה הוא אומר

[גשר]
זה לא נכון לומר לי ההפך
ההפך ממה שאני חושב
אם הייתי רוצה שיהיה לך טוב
אף פעם לא הייתי עוזב

[פזמון]
אז אם את איתי זה בסדר
ואם את לבד זה בסדר גם כן
אני לא מתכוון להגיד לך מה לעשות
אני לא מתכוון

אז אם את איתי זה בסדר
ואם את לבד אני רק מקווה
שיהיה לך נעים ושמח וקל בלעדיי
סתם, לא מתכוון
[גשר]
זה לא נכון לומר לי ההפך
ההפך ממה שאני חושב
אם הייתי רוצה שיהיה לך טוב
מזמן כבר הייתי עוזב

זה לא נכון לומר לי ההפך
ההפך ממה שאני חושב
אם הייתי רוצה שיהיה לך טוב
אז מזמן כבר הייתי עוזב

[פזמון]
אז אם את איתי זה בסדר
ואם את לבד זה בסדר גם כן
אני לא מתכוון להגיד לך מה לעשות
אני לא מתכוון

[סגיר]
אז אם את איתי זה בסדר (זה לא נכון לומר לי ההפך)
ואם את לבד זה בסדר גם כן (ההפך ממה שאני חושב)
אני לא מתכוון להגיד לך מה לעשות (אם הייתי רוצה שיהיה לך טוב)
מזמן כבר הייתי עוזב

אז אם את איתי זה בסדר (הייתי עוזב)
ואם את לבד זה בסדר גם כן
אני לא מתכוון להגיד לך מה לעשות (אם הייתי רוצה שיהיה לך טוב)
מזמן כבר הייתי עוזב
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net