Satinder Sartaaj

"Kuchh Badal Geya Ey Lyrics in Punjabi and English"

Kuchh Badal Geya Ey Lyrics in Punjabi Fonts - Satinder Sartaaj

ਨਵੇਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਸਤੂਰ
ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ ਏ
ਕਿ ਹੋਈਏ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਰ
ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ ਏ

ਏਹ ਫ਼ਿਤਰਤ ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ
ਅਜ਼ਬ ਕੋਈ ਛਿੜ ਗਈ ਬਾਜ਼ੀ
ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਈਂ ਰਹੇ ਗ਼ਰੂਰ
ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ ਏ
ਨਵੇਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਸਤੂਰ
ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ ਏ

ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਖੇਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਸਮਝੇ ਆਂ
ਅਸਲ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ
ਰਿਆਸਤ ਹੁਣ ਸਮਝੇ ਆਂ

ਕਿ ਮਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਈ
ਹਾਏ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਈ
ਜੀ ਹਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਚੱਕਨਾਚੂਰ
Read Complete Song

Kuchh Badal Geya Ey Lyrics in English Fonts - Satinder Sartaaj
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net