King Crimson

"מילים לרוחות (I Talk To The wind)"

*סולו שריקה*

[בית]
איש ישר כך
לי אמר אמר אך
לאן נעלם?
לא עניתי
רק הייתי
לא פה ולא שם

[פזמון]
מילים לרוחות
מילים אשר באוויר נישאות
מילים לרוחות
שהן לא שומעות
לא, הן לא שומעות

[בית]
מסתכלת
מבעד דלת
רואה שם עצמי
זאת תמונה קצת
מבלבלת
והנה ראשי

[בית]
לא רימרת
רק סוררת
סוגרת נפשי
לא יצליחו
לשקר את
ציפור נשמתי
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net