Genius Romanizations

"Leo Wang Leo王 - Happy Ganjaman 快樂的甘蔗人 (khuài-lo̍k--ê kam-tsià man)"

[Chorus: Taiwanese Hokkien / Mandarin]
Beh an-tsuann tui li kong tshut sim-lai ue
Sann-king-puann-me lan tau a-niau-a leh hue
I i a a koh siunn-beh tsiah ne-ne
Be tan li tua-han kho-ling koh ai tan kui-ko-gueh
Suah-be ki-tit gua tshing niaubu tshing kau kui-hue
Tsit-e lang be tua-han tsiah-u tsi sann-ko-gueh
Gua-e ma-ma li be lai tsit-ki kam-tsia ma
Ma-ma gua si khuai-lok e kam-tsia man

[Verse 1: Taiwanese Hokkien / Mandarin]
Lin-tau e tng-a be tinn koh ka-tshui
He si tangjing m-si lan-tau e kam-tsia
Lan-tau e kam-tsia tua-ki koh crispy
Ka-liau sua-tshui be hoo li tshui ta
Gun e kam-tsia siong-tinn my mama proud of me
Li tsing kam-tsia to m-tsing han-tsi
Gun ma-ma Taiwanese khuann-bo siann-u ABC
Bo-iau-kin wo fanyi gei ta ting

[Chorus: Taiwanese Hokkien / Mandarin]
Beh an-tsuann tui li kong tshut sim-lai ue
Sann-king-puann-me lan tau a-niau-a leh hue
I i a a koh siunn-beh tsiah ne-ne
Be tan li tua-han kho-ling koh ai tan kui-ko-gueh
Suah-be ki-tit gua tshing niaubu tshing kau kui-hue
Tsit-e lang be tua-han tsiah-u tsi sann-ko-gueh
Gua-e ma-ma li be lai tsit-ki kam-tsia ma
Ma-ma gua si khuai-lok e kam-tsia man

[Verse 2: Taiwanese Hokkien / Mandarin]
Xiang yao de dao de de bu dao to kai-si nau
Xiao shihou bu zhidao shijian baogui tou wang wai pao
Yihou cai zhidao huijia de jihui shao
Wo yiqian zai jia tsing-kam xianzai zai dushi li tsing-oo
Taitou kan tong yike yueliang shi ni gaosu wo na jiao yueliang
Ni yuanben duo piaoliang jingguo le zhe xie nian ni haishi yiyang de hen piaoliang
Oh mama ya mama bie name kuai bai le ni toufa
Lai fang ge yitian de jia yiqi ken yixie kam-tsia

[Chorus: Taiwanese Hokkien / Mandarin]
Beh an-tsuann tui li kong tshut sim-lai ue
Sann-king-puann-me lan tau a-niau-a leh hue
I i a a koh siunn-beh tsiah ne-ne
Be tan li tua-han kho-ling koh ai tan kui-ko-gueh
Suah-be ki-tit gua tshing niaubu tshing kau kui-hue
Tsit-e lang be tua-han tsiah-u tsi sann-ko-gueh
Gua-e ma-ma li be lai tsit-ki kam-tsia ma
Ma-ma gua si khuai-lok e kam-tsia man

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net