Genius Romanizations

"Ellen Loo 盧凱彤 - 圓滑 (Jyun4 Waat6) (Romanized)"

[Verse 1]
Bat1 wat1 bat1 naau4 soeng2 gan1 nei5 hap6 pou5
Daan6 ngaang6 zik6 loeng4 zik3 faai3 zoeng1 zit3 dyun6
Bat1 pin1 bat1 ji2 soeng2 can1 nei5 jau6 ji5
Daan6 joek6 bei6 leon4 gwok3 gwaat3 syun2
Jyu4 ho4 nang4 jyun4 ngo5 ze5 wai5 daai6 sou3 jyun6

[Chorus]
Ceoi4 jyun4 waat6 gwo3 mei4 tau4 ngaak6 gok3
Jyun4 zoek3 nei5 wu4 dou6 heoi3 jing4 hap6 nei5
Ngo5 mut6 tau4 mut6 mei5
Jyu4 zoeng6 hei3 kau4 zaap6 gwaan3 cam4 zyu6 hei3
Ngo5 jau6 tim4 jau6 mei5
Bat1 gwo3 jau6 tou2 jim3 zi6 gei2 naa5 joeng6 jau4 nei6
Zeoi3 hau6 jyun4 jeon6 dou3
Naan4 bin6 ngo5 mun4 si6 ngo5 waan4 si6 nei5
Zeoi3 hau6 jyun4 waat6 dou3
Mou4 si6 ngo5 cyun4 zoi6 jaa5 mou4 ngoi6 nei5
Kei5 jik6 mou4 lik6 kei5
Sau2 taai3 waat6
Soeng2 pou5 zyu6 dik1
Dit3 lok6 ho4 dei6

[Verse 2]
Zi2 zim1 bat1 sau1 zin2 pong4 ci5 lei6 hei3
Cin4 min4 si4 ling4 gok3 caat3 soeng1 min6 pei4
Fong1 sam1 bat1 nau2 kuk1 zi2 can3 zi6 gei2
Jyu4 wai4 ci4 loeng4 zik3 ting5 hei2
Jyu4 ho4 nang4 pui4 nei5 heoi3 siu3 lim5 hei1 pei4
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net