Genius Romanizations

"Ellen Loo 盧凱彤 - Summer of Love (Romanized)"

[Verse 1]
Ngo5 ging1 bat1 hei2 ze5 cung1 gik1
Lyun2 oi3 gou1 wan1 ling6 ngo5 fat6 lik6
Sam1 sam1 noi6 jik6 zoi6 lau4 hon6 dik6
Jan1 san1 bin1 zaau2 dou2 can1 oi3 dik1
Jan4 mai4 mai4 mong5 waan4 tau1 tau1 hon3

[Verse 2]
Ngo5 bat1 dung2 zam2 heoi3 gaai2 sik1
Dong1 nei5 jat1 hei2 wun6 faat3 jit6 lik6
Tim4 mat6 jit6 long6 ngo5 mei6 dik6
Zi1 maa3 can1 oi3 dik1
Jan4 mai4 mai4 mong5 cing4 fo2 fo2 tong3

[Pre-Chorus]
Siu1 hei2 liu5 can1 nik1
Siu1 hei2 liu5 cung1 gik1
Siu1 hei2 liu5 bat1 sik1
Haa6 jat6 oi3 fo2 gwong1
Saa1 jat1 pin3 gam1 sik1
Jat1 hei2 jan3 zuk1 zik1
Fan1 fan1 zeoi3 dik1 sam1 cing4 ji5 dong6

[Chorus]
Ze5 go3 Summer Of Love fo2 fo2 tong3
Gam2 gok3 pong4 fat1 ze5 hak1
Oi3 fo2 dik1 zung1 joeng1
Nei5 gan1 ngo5 jaa5 faat3 gwong1
Jit6 long6 long6 zoi3 zip3 long6
Nei5 sam1 zung1 ngo5 sam1 zung1 taam3 fong2
Ze5 go3 Summer Of Love fo2 fo2 tong3
Gam2 gok3 pong4 fat1 ze5 hak1
Oi3 fo2 dik1 zung1 joeng1
Nei5 gan1 ngo5 jaa5 faat3 gwong1
Jit6 long6 long6 zoi3 zip3 long6
Nei5 sam1 zung1 ngo5 sam1 zung1 taam3 fong2
Yay jat1 hei2 dik1 zau2 zeon3 jit6 oi3 fo2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net