Diyos ng Lahat lyrics

by

Feast Worship


[Berso 1]
Araw at buwan dagat at lupa
Tumatalima sumasamba
Nasa 'yong palad ang 'yong likha
Diyos ng Lahat naghahari ka

[Berso 2]
Kapayapaan at kanlungan
Sa hirap man o kaguluhan
Tanging ikaw lang ang kailangan
Diyos ng Lahat naghahari ka

[Koro]
Sa ngalan mo
Kami'y lubusang naligtas
Sa ngalan mo malaya
Magpupuri
Sa iyo kailanpaman
O Hesus
Diyos ng Lahat

[Berso 3]
Dahil sa pag-ibig mong tunay
Sa krus inalay ang 'yong buhay
Kamatayan 'di magtatagumpay
Diyos ng Lahat naghahari ka
[Koro]
Sa ngalan mo
Kami'y lubusang naligtas
Sa ngalan mo malaya
Magpupuri
Sa iyo kailanpaman
O Hesus
Diyos ng Lahat

Sa ngalan mo
Kami'y lubusang naligtas
Sa ngalan mo malaya
Magpupuri
Sa iyo kailanpaman
O Hesus
Diyos ng Lahat

[Bridge Tagalog]
Naghahari ka O Diyos
Kadimila'y sakop mo
Sa bigkas ng ngalan mo
Naghahari ka O Diyos
Sa iyo ilalaan
Papuri na walang hanggan

Naghahari ka O Diyos
Kadimila'y sakop mo
Sa bigkas ng ngalan mo
Naghahari ka O Diyos
Sa iyo ilalaan
Papuri na walang hanggan
[Koro]
Sa ngalan mo
Kami'y lubusang naligtas
Sa ngalan mo malaya
Magpupuri
Sa iyo kailanpaman
O Hesus
Diyos ng Lahat

Sa ngalan mo
Kami'y lubusang naligtas
Sa ngalan mo malaya
Magpupuri
Sa iyo kailanpaman
O Hesus
Diyos ng Lahat

[Pantapos]
O Hesus
Diyos ng Lahat
O Hesus
Diyos ng Lahat
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net