Xpert

"Xənnas"

[Bənd]
Səndən izinsiz inşa eliyərəm əlivin üstünə
Sərdabələr
Çağırın 100min büt, hamısı da lüt başında gərur gələr, gözündə tozdan pərdəni silər və cila çəkər
İlahi əkən buğdanı tıxır amma bu aldadır hamısını nəfsinə sunarsa ilan əgər. Ruhum fəda sənə, gəl yol kəs güllərimi dər
Ölülər gülməz bir də
Alnıma yapışan torpağa güllər bitər
Yenə, fərz elə istəsən olmayan hər şey qucağına verilib sənçün hüzuruna göydən enə ama ölülər üçün buda fərq eləməz demə
Ləbbeyk, mən sənə varmaq üçün qayaları dağıdıb gəlmişəm
Mən dumanlar üfürüb nəhirlər içib və dərd ilə yoğrulan ərmişəm
Yenə vaxt tamam, yenə əridi şam sənin əməllər əlində gərnişan
Niyə dərk eləmədin ki, alnıva yazılan yazılar sevməz zər nişan
Üfürmə soyumaz buxar
Töküləcək ağzına qaynar qurğuşunlar Məzlumlar səni əhv eləməz nədə bağışlamaz səni Cabbar
Köməyivə gələndə tapılar nə vaxt ki üzünüzə bağlıdı qapılar
Lənət əhlinin yardımı olacaq iynələr üstünə saplar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2021 BeeLyrics.Net